Tērbatas ielā 49/51-1, Rīga, 

LV -1011,

darba laiks:

pirmdienās, otrdienās 8.00-17.00,

trešdienās, ceturtdienās, piektdienās 8.00-20.00

Fax/tel.:+371-67275910;

+371-29489221

E-mail: 
info@vdzl.lv;
oscarsp@inbox.lv;
akvilona@inbox.lv

KONFERENCE

 

Cien./God.________________________________ k-dze/k-gs!

 

Vispasaules Profesionālo Dziednieku un Ekstrasensu līgas Padome aicina Jūs piedalīties VPDzEL ikgadējā biedru Kopsapulcē, kas notiks sestdien, 2014. gada 27. septembrī, plkst. 10.00. Adrese: Rīgā, Tērbatas 49/51-1 (durvju kods – 1atslēga 3188).

Gadījumā, ja Jūs personīgi nevarat piedalīties norādītās sapulces darbā, Jums ir tiesības rakstiski (izņēmuma kārtā - mutiski) pilnvarot kādu citu no VPDzEL biedriem, balsojot, izmantot Jūsu balss tiesības. Lūgums – visas rakstiskās pilnvaras iesniegt reģistrācijas nodaļā (sekretariātā) līdz Sapulces sākumam. Lūdzam arī pilnvarotās personas savlaicīgi (līdz sapulces sākumam) iesniegt visu VPDzEL biedru sarakstu, kuri piešķīruši viņiem pilnvaras izmantot viņu balss tiesības.

Atgādinām, ka balss tiesības sapulcē pieder tikai tiem VPDzEL biedriem, kuri uz sapulces norises brīdi ir izpildījuši visas finansiālās saistības ar VPDzEL.

Visu nepieciešamo informāciju Jūs varat iegūt personīgi Rīgā, Tērbatas 49/51-1 (durvju kods – 1), darbdienās 9.00 – 17.00, vai, zvanot pa tālruņiem: (+371)67275910, mob.: (+371)29489221, vai rakstot E-pastu: whl@inbox.lv     www.vdzl.lv      

2014. gada  27. septembra VPDzEL biedru Kopsapulces

DIENAS KĀRTĪBA

 8.30 - sapulces dalībnieku reģistrācija. 

10.00 – sapulces atklāšana.

Sapulces  priekšsēdētāja un sekretāra ievēlēšana.

Sapulces dienas kārtības pieņemšana.

Skaitīšanas komisijas biedru ievēlēšana.

VPDzEL Padomes priekšsēdētāja ziņojums.

Iepriekšējās VPDzEL Padomes sēdēs pieņemto lēmumu apstiprināšana. 

VPDzEL Augstākās Kvalifikācijas komisijas priekšsēdētāja ziņojums.

VPDzEL Revīzijas komisijas priekšsēdētāja ziņojums.

VPDzEL Ētikas komisijas priekšsēdētāja ziņojums. 

Jautājums par VPDzEL biedru nākošās Kopsapulces rīkošanu 2015. gada 26. septembrī un VPDzEL VII Zinātniski praktiskās Konferences rīkošanu 2015. gada 26.-27. septembrī. 

Ar VPDzEL jaunās redakcijas mājas lapas sadaļām saistītie jautājumi.

Starptautisko vasaras nometņu „VESELOKASE” rīkošana.

Starptautiskie jaunumi.

Dažādi jautājumi.

VPDzEL biedru Kopsapulces rezumē.

 Būsim priecīgi Jūs visus atkal redzēt kopā!

 

                                 Ar cieņu, Vispasaules Profesionālo Dziednieku un Ekstrasensu līgas Padome.

 

        P.S. Atgādinām, ka, ja Jūsu finansiālās saistības (VPDzEL biedra naudas apmaksa, sertifikātu iegūšana) ar VPDzEL nav izpildītas pilnā apjomā, lūdzam Jūs līdz 27.09.2014. sapulces sākumam (tas neattiecas uz tiem, kas savas saistības ar VPDzEL ir nokārtojuši) noskaidrot visu informāciju un,  nepieciešamības gadījumā, dzēst parādus, apmaksājot:

- vai skaidrā naudā (mūsu adrese: Tērbatas iela 49/51 – 1, Rīgā,

darbdienās 9.00 – 17.00);

- vai ar pārskaitījumu uz mūsu bankas kontu (SEB banka, UNLALV2X,   

Vienotais reģ. Nr.: 40003151743, LV44 UNLA 0050008763718, Vispasaules 

Dziednieku Līga).

 

Dārgie dziednieki un dziednieces!

 

       Jūsu atveseļošanas seansu veikšanai (konsultācijām, semināriem u.t.t.) piedāvājam (pastāvīgi vai īslaicīgi) izmantot mūsu kabinetus. Adrese: Rīga, Tērbatas 49/51-1 (durvju kods – 1), darbdienās 8.00 – 20.00. Lai vienotos par noteikumiem, lūdzam zvanīt pa tālruņiem: (+371)67275910, mob.: (+371)29489221, vai rakstīt savus priekšlikumus pa E-pastu: whl@inbox.lv

                                                   

         Ar cieņu,-

 

Vispasaules Profesionālo Dziednieku un Ekstrasensu līgas Padome.

14.07.2014.

Vispasaules Profesionālo Dziednieku un Ekstrasensu līgas

Padome ielūdz Jūs piedalīties VPDzEL 

 

VI ZINĀTNISKI PRAKTISKAJĀ

  K O N F E R E N C Ē,

kas veltīta VPDzL dibināšanas 10. gadadienai 

 

Programma.

 

Sestdiena, 27. septembrī

 

13.00 Konferences dalībnieku reģistrācija.

14.00 Konferences svinīgā atklāšana. Viesu apsveikumi.

14.20 Referentu uzstāšanās.

17.45 Tējas pauze.

18.00 Referentu uzstāšanās.

20.00 Meistarklases.

 

Svētdiena, 28. septembrī

 

9.00 Referentu uzstāšanās.

10.45 Tējas pauze.

11.00 Referentu uzstāšanās.

13.00 Pusdienas.

14.00 Referentu uzstāšanās. 

16.45 Tējas pauze.

17.00 Referentu uzstāšanās. 

18.00 VI Konferences svinīgais noslēgums.

 

Gaidīsim Jūsu pieteikumu par piedalīšanos VPDzEL VI Konferencē līdz š.g. 16. septembrim. Ja vēlaties piedāvāt savu lekciju vai Meistarklasi VI Konferences programmā, lūdzam darīt par to zināmu līdz š.g. 15. augustam. Visa informācija par referentiem utt. mūsu mājaslapā: www.vdzl.lv vai piezvanot VPDzEL sekretariātam pa tel.: (+371)67275910;  mob.: (+371)29489221.

        

Uz tikšanos VI KONFERENCĒ!                        

  VPDzEL VI Zinātniski-praktiskās konferences Orgkomiteja.