Tērbatas ielā 49/51-1, Rīga, 

LV -1011,

darba laiks:

pirmdienās, otrdienās 8.00-17.00,

trešdienās, ceturtdienās, piektdienās 8.00-20.00

Fax/tel.:+371-67275910;

+371-29489221

E-mail: 
info@vdzl.lv;
oscarsp@inbox.lv;
akvilona@inbox.lv

Dziednieka iesniegums

Vispasaules Dziednieku līgas

Augstākās Kvalifikācijas komisijai

___________________________________
(vārds, uzvārds)               

Iesniegums.

Lūdzu sertificēt manas dziedniecības metodes. Vēlos saņemt dziednieka sertifikātu darbam visā Latvijas Republikas teritorijā un pārējās valstīs, kur Dziednieka profesija ir iekļauta Profesiju klasifikatorā.20__.g. ____. ___________________

Dziednieka svinīgais solījums

Es, ___________________________________________________,

izvēloties par savas dzīves uzdevumu dziednieka arodu un, stājoties uz palīdzības sniegšanas Ceļa sirgstošajiem, apzinos savu atbildību par šo izvēli un svinīgi apsolu:

1. Savā darbībā par noteicošo vadlīniju uzskatīt Augstākā Labuma ideju - palīdzību meklējošiem savu problēmu un likstu risināšanā, uztverot sevi pašu kā bezkaislīgu instrumentu Augstākā Spēka rokās, Kura ziņā dot ikvienam pēc viņa nopelniem, apveltot visas dzīvās būtnes ar Augstāko aizbildniecību un žēlastību;

2. Savu spēku un iespēju robežās, kuras man noteicis Radītājs, kā arī dzīves gaitā gūto zināšanu un prasmju ietvaros, palīdzēt ikvienam, kas vēršas pie manis pēc palīdzības, nokļūt uz Gudrības Ceļa;

Lasīt tālāk ...

Dziednieka ētikas kodekss


Šis kodekss ir izstrādāts, pamatojoties uz priekšstatiem par Augstāko Labumu, kas sintezēti no ētisko, reliģisko un morāli tikumisko mācību principiem un nostādnēm, kuras bāzējas uz kopējām kosmohumānistiskajām vērtībām, kuru taisnīgumu un noturīgumu ir pierādījusi cilvēces pieredze daudzu gadsimtu garumā.
    Pirmais un galvenais dziednieka uzdevums – pašizziņa un pašpilnveidošanās, kas nodrošina dziednieka progresu kalpošanas Ceļā  sirgstošajiem. Dziednieka misijas un viņam doto prerogatīvu apziņai ir jāveidojas caur dziednieka statusa būtības, lomas un vietas visas Pasaules mērogā notiekošajā dzīvu organismu energoinformatīvās apmaiņas procesā. Izprotot savu uzdevumu katrā konkrētā situācijā, dziedniekam jāvadās pēc noteikumiem, kurus pamato gadsimtiem senas pieredzes ceļš un mūsdienu zinātne:

Lasīt tālāk ...