Par mums

Par WPHPL logo

WPHPL simboliku veido piecstaru zvaigzne kā mūsdienu biofizikā pieņemtā Dzīves telpas simbola – pentasistēmas – pazīme. Zvaigznes centrā – cilvēka figūra, kas simbolizē tā sauktās “Zelta proporcijas” ideālu (no Leonardo da Vinči grafiskā darba “Cilvēka ķermeņa proporcijas”). Kreisajā pusē, virs zvaigznē attēlotās cilvēka figūras – Senās Ēģiptes mūžīgās dzīvības simbola – “Anha” attēls. Labajā pusē, virs zvaigznē attēlotās cilvēka figūras – simbolisks Svētā Grāla attēls – garīgās tīrības, skaidrības un cilvēku savstarpējo attiecību altruisma simbols. Kreisajā pusē, mazliet zem zvaigznē attēlotās cilvēka figūras – simbola “Hermeja kaducejs” attēls, kas ezotēriskajā tradīcijā nozīmē bioenerģētikas funkcionēšanas principu cilvēka mikrokosmā. Labajā pusē, mazliet zem zvaigznē attēlotās cilvēka figūras – stilizēts rozenkreiciešu simbola – Svētās rozes – attēls. Šī roze norāda uz visu reliģiju vienotību kopējā, sintētiskā zinātniski reliģiskā mācībā. Zem zvaigznē attēlotās cilvēka figūras – sens Austrumu simbols – “monāde”, kurš nozīmē Universālo Vienotības likumu un Visuma Iekārtojuma polāro principu mijiedarbību. Visa kompozīcija simbolizē sengrieķu domātāja, filosofa un zinātnieka Protagora (VI gs. pirms Kristus) apgalvojumu: “Cilvēks ir visu lietu – esošo esamības un neesošo neesamības mērs.” Zīmējumu aptver divi apļi, kurus veido teksts. Iekšējā aplī ir plaši pazīstamie izteicieni latīņu valodā: “Mens sana in corpore sano” (latviešu. val. – “Veselā miesā – vesels gars”); “Natura sanat” (latviešu. val. – “Daba dziedina”);  “Cura te ipsum” (latviešu. val. – “Izdziedini sevi pats”). Ārējo apli veido Biedrības nosaukums angļu valodā: augšpusē ir uzrakstīts – „WORLD PROFESSIONAL HEALERS”, apakšpusē – „AND PSYCHICS LEAGUE”.

Dibināšanas gads

dziednieki

Ekstrasensi

Valstis, kurās mēs praktizējam

Mūsu partneri