Bieži uzdotie jautājumi

Kādu profesiju var iegūt, absolvējot Starptautisko Profesionālās Dziedniecības Akadēmiju?

Starptautiskā Profesionālās Dziedniecības Akadēmija piedāvā iespēju kvalificēties kā “Eksperts dabas dziedniecības un atveseļošanas metožu jomā”.

DZIEDNIEKI UN EKSTRASENSI

Šīs mazās grupas darbinieki dziedē fiziskās un psihiskās slimības, nespēku ar tautas metodēm, iedvesmu un citām netradicionālām metodēm un konsultē, kā saglabāt labu veselību.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

 • konsultēt, kā uzvesties un uzņemt barību, lai saglabātu vai atjaunotu pacienta psihiskos un fiziskos spēkus un veselību: dziedēt pacientus ar tautas ārstniecības metodēm, sniedzot palīdzību, kas stimulē organisma darbību;
 • dziedēt slimības ar psihoterapiju, iedvesmu, lūgšanām, roku darbības palīdzību;
 • veikt citus līdzīga satura uzdevumus;
 • vadīt citus darbiniekus.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:
3241      Dziednieki
3242      Ekstrasensi

Latvijas Republikas Profesiju klasifikators (Sūtījums Nr. 96-1)

Kas ir ekstrasensi?

Šīs atsevišķās grupas speciālisti dziedē fizisko un psihisko nespēku ar garīgu ietekmi, iedvesmu, biostrāvu un biolauku palīdzību.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

 • dziedēt psihisko un fizisko nespēku ar iedvesmu, garīgu ietekmi, lūgšanām, biostrāvām, biolauku;
 • konsultēt iedzīvotājus un atsevišķas personas par pareizas uzvedības veidiem, stiprinot pārliecību par sekmīgu izārstēšanos;
 • veikt citus līdzīga satura uzdevumus;
 • vadīt citus darbiniekus.

Šīs apakšgrupas profesijas:
3242   01 Ekstrasenss

Kas ir iekļauts dziednieka lomā?

Šīs atsevišķās grupas darbinieki dziedē fiziskās un psihiskās slimības ar ārstniecības augiem un tautas ārstniecības metodēm, kas dziedē organismu un stimulē tā darbību, un konsultē veselības sargāšanas un pašsajūtas uzlabošanas jautājumos.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

 • dziedēt slimības un traucējumus ar tautā tradicionāli lietotiem ārstniecības augu, dzīvnieku pasaules un citiem līdzekļiem, kuri pēc tradīcijas tiek lietoti, kas dziedē organismu un stimulē tā darbību;
 • konsultēt iedzīvotājus un atsevišķas personas pareiza uztura un veselības saglabāšanas, kā arī pašsajūtas uzlabošanas jautājumos;
 • veikt citus līdzīga satura uzdevumus;
 • vadīt citus darbiniekus.

Šīs apakšgrupas profesijas:
3241   01 Dziednieks

Pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 23. maija
noteikumiem Nr. 264
PROFESIJU KLASIFIKATORS

(Pielikums grozīts ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 133; MK 12.02.2019. noteikumiem Nr. 63; MK 04.06.2019. noteikumiem Nr. 234; MK 24.03.2020. noteikumiem Nr. 160)

Oficiālā atsauce uz profesiju klasifikatoru:

Ministru kabineta 2017. gada 23. maija noteikumi Nr. 264 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām”. Latvijas Vēstnesis, 104, 29.05.2017. https://likumi.lv/ta/id/291004